Văn bản CĐS & ĐA 06/CP
4687- V/v triển khai miễn phí giải pháp KIOSK y tế thông minh đối với các cơ sở y tế trên toàn quốc theo Đề án 06/CP 16/07/2024 761- V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 12/07/2024 688- BÁO CÁO sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh An Giang 09/07/2024 3646- V/v hướng dẫn một số nội dung về triển khai gửi dữ liệu chính thức từ 01/7/2024 theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT 02/07/2024 1048- Quyết định: Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh An Giang năm 2024 02/07/2024 1044- Quyết định: công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023 01/07/2024 1923- V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT 20/06/2024 1010- Quyết định: Về việc phê duyệt Kế hoạch phát động phong trào thi đua Chuyển đổi số năm 2024 20/06/2024 802- V/v chuẩn bị các điều kiện để thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID 18/06/2024 760- V/v khẩn trương cung cấp số liệu phục vụ đánh giá chuyển đổi số năm 2023 (đợt 2) theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 11/06/2024
Đa ngôn ngữ »